icon-search
icon-search
  • 44603612
  • 44603611

Transformasi Inovasi Sosial Komuniti Nelayan

RM 101.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

Transformasi Inovasi Sosial Komuniti Nelayan menghimpunkan kajian penyelidikan ilmiah secara empirikal daripada aspek pembangunan mahupun sosioekonomi komuniti nelayan. Setiu dilihat sebagai sebuah daerah yang cukup strategik kerana telah dianugerahkan dengan kepelbagaian ekosistem dan juga keindahan alam semula jadi, yang mana keadaan ini telah mencorakkan ekonomi, budaya dan warisan komuniti nelayan yang unik. Faktor ini, menjadikan perikanan laut pantai Setiu sebagai penyumbang utama kepada sumber makanan, protein dan nutrien serta menjana peluang pekerjaan kepada komuniti setempat. Di samping itu, pembangunan komuniti nelayan merupakan elemen terpenting dalam proses pembangunan sesebuah negara kerana ia mempunyai hubungan yang kuat dengan faktor persekitaran semula jadi dan pertembuhan pesat dalam sector perikanan khususnya. Namun, di sebalik kepesatan itu, komuniti nelayan di Setiu masih lagi dibelenggu oleh masalah kemiskinan, pencemaran dan juga pembukaan kawasan tanah bencah pada tahap tegar. Isu kemiskinan dan cabaran dalam dunia perikanan masa kini dalam kalangan nelayan dikenal pasti sebagai isu yang hangat diperbincangkan.

Buku ini telah memenangi Anugerah Buku Negara 2018 dalam kategori Sains Sosial

Dear rectoverso.my market place customer, please choose J&T for faster shipping. 

Your cart is currently empty.
Continue shopping