icon-search
icon-search
  • pentaabiran2.png
  • pentaabiran.png

Statistik Pentaabiran dan Analisis Data

RM 43.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

Buku ini direka khas untuk para penyelidik serta pelajar yang ingin mempelajari analisis data menggunakan pentaabiran statistik. Dalam buku ini, perbincangan mengenai analisis data menggunakan pentaabiran statistik ditunjukkan melalui dua pendekatan iaitu secara pengiraan manual dan juga menggunakan perisian SPSS. Setiap pendekatan dilengkapkan dengan contoh-contoh di mana jalan pengiraan disusun mengikut prosedur langkah demi langkah yang sangat mudah untuk diikuti. Di samping itu, untuk menambah kefahaman yang lebih jelas tentang setiap jenis analisis, satu latihan pengukuhan ringkas bagi setiap bab turut diberikan. Buku ini juga boleh dijadikan panduan dan dapat membantu para penyelidik serta pelajar tentang cara menginterpretasi keputusan analisis data serta dapat membuat kesimpulan yang betul bagi sesuatu hipotesis. Selain itu, para penyelidik serta pelajar boleh mengukuhkan lagi pengetahuan dan kefahaman mengenai analisis data menggunakan pentaabiran statistik melalui rajah dan tangkapan skrin yang dipaparkan dalam buku ini.

Buku ini telah memenangi Anugerah PERSAMA 2020 dalam kategori Buku (Karya Asli) (Hadiah Sanjungan)

Author: Mohd Lazim Abdullah, Aslina Nasir

Size (inch): 10 x 7 x 0.6

Pages: 248

Weight (book only): 500 g

ISBN: 9789672939009

Year: 2020

Finishing: Softcover, perfect binding

Dear rectoverso.my market place customer, please choose J&T for faster shipping. 

Your cart is currently empty.
Continue shopping