icon-search
icon-search
  • pengantar stats.png
  • pengantar stats2.png

Pengantar Statistik Asas (Buku rujukan untuk universiti/IPG)

RM 47.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

Buku pengantar statistik asas ini disediakan secara khusus bagi membantu mahasiswa daripada universiti awam dan juga universiti swasta yang mengambil kursus asas dalam statistik. Gaya bahasa penulisan dan bab dalam buku pengantar statistik ini disusun dengan begitu rapi supaya mudah diikuti dan difahami oleh pelajar disamping dapat menarik minat para pelajar untuk lebih mendalami ilmu dalam bidang statistic gunaan. Selain itu, buku ini juga turut memberi tumpuan kepada perbincangan teori yang mendasari kepada sesuatukaedah yang dikaji. Aplikasi penggunaan teknologi dalam kaedah pembelajaran juga turut diterapkan kepada pelajar menerusi penggunaan perisian berkomputer, iaitu perisian SPSS dalam menganalisis data terhadap permasalahan yang dibincangkan. Secara ringkasnya, buku ini dapat juga membantu para pelajar untuk lebih memahami statistic secara teori dan juga aplikasi.

Author: Wan Muhamad Amir W. Ahmad, Nor Azida Aleng, Nurfadhlina Abd. Halim, Syerrina Zakaria

Size (inch): 7 x 10 x 0.5

Pages: 282

Weight (book only): 570 g

ISBN: 9789670962108

Year: 2016 (Cetakan Kedua 2021)

Finishing: Softcover, perfect binding

Dear rectoverso.my market place customer, please choose J&T for faster shipping. 

Your cart is currently empty.
Continue shopping