icon-search
icon-search
  • madani.png
  • madani2.png

Membina Masyarakat Madani Sejahtera: Pendidikan Dakwah,Politik dan Kepimpinan

RM 38.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

Masyarakat madani mencitrakan masyarakat yang maju dari segi pemikiran, kerohanian, kebendaan serta beradab dan menyanjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Keseimbangan aspek-aspek tersebut merupakan kunci dalam keharmonian sejagat yang telah diberi penekanan dalam Islam. Namun ketidakseimbangannya menjadi punca kepada kecelaruan hidup yang seterusnya menimbulkan pelbagai isu dan permasalahan antaranya dalam aspek sosial. Pengisian buku ini berasaskan kepada koleksi kertas kerja hasil penyelidikan dengan fokus Membina Masyarakat Madani Sejahtera: Pendidikan, Dakwah, Politik dan Kepimpinan yang telah dibentangkan dalam Seminar MADANI 2020 anjuran Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan (PPAL), Universiti Malaysia Terengganu. Kompilasi hasil penyelidikan ini disatukan di bawah pendekatan Islamik berbanding pendekatan konvensional bagi menambah khazanah ilmu berteraskan Islam. Semoga kompilasi hasil penyelidikan ini menjadi pemangkin kepada pengisian masyarakat madani yang relevan dengan perkembangan masa dan zaman serta menjadi wacana perbincangan untuk dimanfaatkan bersama.


Penyunting: Noor Rohana Mansor, Mohd Yusri Ibrahim & Wan Nurhafeza Wan Salam

Saiz (inci): 7 x 10 x 0.5

Jumlah halaman: 229

Berat: 450g

ISBN: 9789672939986

Tahun: 2022

Kemasan: Softcover, perfect binding

Dear rectoverso.my market place customer, please choose J&T for faster shipping. 

Your cart is currently empty.
Continue shopping