icon-search
icon-search
  • keunikan
  • keunikan2

Keunikan Kejadian Alam Dari Perspektif Sains Dan Islam

RM 32.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

Keunikan Kejadian Alam dari Perspektif Sains dan Islam merupakan satu buku yang sesuai dijadikan rujukan dalam memahami tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah dalam memegang tanggungjawab mentadbir alam ini dengan sebaiknya dan menyedari bahawa alam ini perlu dikongsi nikmatnya. Alam ini bukan sahaja didiami oleh manusia malah turut didiami oleh makhluk lain. Manusia dan alam sekitar sememangnya sangat rapat malah saling berhubungan bagi menjamin keseimbangan. Justeru, bertadabbur akan keagungan-Nya dapat meningkat keimanan dan menambahkan rasa syukur atas keluasan rahmat-Nya. Buku ini adalah merupakan sebahagian dapatan kajian daripada kajian asal iaitu Pembentukan Kaedah Dakwah kepada Saudara Baru Berteraskan Pendekatan Maqasid Syariah di Malaysia yang mendapati perlunya memberi tumpuan dalam meningkatkan pengetahuan terhadap alam sekitar bagi memantapkan lagi keimanan saudara baharu. Kewujudan alam ini juga adalah bukti adanya Allah SWT. Kerana itulah juga buku ini turut membahaskan alam sekitar yang sering dihujahkan oleh golongan Atheis. Maka buku ini ditulis bagi meningkatkan lagi kefahaman dalam membicarakan konsep alam yang sebenar serta pengurusannya. Tidak ketinggalan, buku ini juga membincangkan kelestarian alam, alam sekitar menurut agama-agama lain dan fasa kebangkitan kesedaran alam sekitar. Turut dibincangkan adalah isu-isu yang menghalang usaha untuk mengekalkan keharmonian dan kemakmuran alam ini. Pelbagai isu alam yang dikupas secara mendalam bagi menerangkan bagaimana sikap takabbur manusia itu yang menyumbang kepada kemudaratan alam. Justeru, buku ini amat memberi manfaat dan dapat membuka minda pembaca agar memahami bahawa alam ini perlu dipelihara sebaiknya demi kesejahteraan penghuninya kini seterusnya dapat diwarisi kepada generasi akan datang. Sasaran buku ini adalah kepada pelajar serta sebagai bacaan umum kepada sesiapa sahaja yang ingin meningkatkan kefahaman alam sekitar menurut Islam.


Editors:Firdaus Khairi Abdul Kadir, Noor Aisyah Abdul Aziz

Pages:146

Weight (book only): 305g

ISBN:9789672793762

Year: 2023

Finishing: Softcover, perfect binding

Dear rectoverso.my market place customer, please choose J&T for faster shipping. 

Your cart is currently empty.
Continue shopping