icon-search
icon-search
  • kanvas.png
  • kanvas2.png

Kanvas model Niaga (perancangan perniagaan)

RM 22.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

Kewujudan dunia globalisasi telah memberi impak persaingan dan mencabar kepada usahawan kecil di Malaysia untuk lebih berdaya saing lagi. Pada hari ini, pemasaran globalisasi telah menjadi ledakan baharu kepada usahawan kecil untuk bersaing dengan pengusaha kecil dari negara-negara sedang membangun yang lain. Malah, kepantasan teknologi juga telah menyebabkan pengetahuan perniagaan begitu cepat dan mudah untuk diterokai dalam kalangan usahawan pada hari ini. Usahawan kecil telah mula sedar terhadap kepentingan pengetahuan dalam ilmu pengurusan perniagaan untuk membantu mengembangkan lagi perniagaan mereka. Pelbagai model dan konsep telah dibincangkan oleh ahli akademik dan juga pelaku industri dalam persidangan, seminar dan juga bengkel untuk memberi input yang mudah dalam membangunkan perniagaan. Kanvas Model Niaga adalah di antara model yang telah dibangunkan untuk memberi kemudahan kepada usahawan pada hari ini untuk memahami tindakan yang perlu dilakukan bagi merancang perniagaan dengan efisien. Buku Kanvas Model Niaga ini diterbitkan adalah bertujuan untuk memberi pengetahuan yang mudah kepada usahawan kecil tempatan berkenaan dengan perancangan perniagaan mereka melalui penggunaan Kanvas Model Niaga. Buku ini juga diharap dapat menjadi panduan kepada usahawan kecil, pelajar dan juga agensi yang bertanggungjawab dalam pembangunan keusahawanan.


Author: Muhammad Abi Sofian Abdul Halim

Size (inch): 10 x 7 x 0.2

Pages: 88

Weight (book only): 210 g

ISBN: 9789672417958

Year: 2020

Finishing: softcover, perfect binding

Dear rectoverso.my market place customer, please choose J&T for faster shipping. 

Your cart is currently empty.
Continue shopping