icon-search
icon-search

Isu-Isu Polisi dan Governan di Pantai Timur Malaysia

RM 22.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

Buku ini terdiri daripada lapan bab yang menyentuh kepelbagaian disiplin ilmu dalam bidang sains sosial dengan menekankan elemen tadbir urus dan polisi di Pantai Timur dan implikasinya. Justeru, dua bab terawal menjelaskan tentang polisi dan perspektif dalam kerangka kebangsaan manakala enam bab berikutnya membincangkan polisi dalam kerangka Wilayah Pantai Timur. Antara isu-isu yang dibincangkan adalah berkaitan jurang digital (ICT), Orang Kurang Upaya (OKU), masyarakat orang asli, royalty minyak, konsep Honeycomb serta pengurusan sisa pepejal di pulau. Buku ini turut merungkai tentang isu dan cabaran dalam sektor awam di Malaysia dan polisi luar alam sekitar. Buku ini sesuai dijadikan bahan rujukan kepada mahasiswa, penyelidi, agensi kerajaan dan orang awam yang ingin mengikuti dan mendalami isu-isu berkaitan polisi sosial dan tadbir urus di Malaysia.


Author: Nazli Aziz, siti Aisyah Saat

Size (inch): 10 x 7 x 0.4

Pages: 168

Weight (book only): 340 g

ISBN: 9789672134060

Year: 2017

Finishing: Softcover, Perfect Binding

Dear rectoverso.my market place customer, please choose J&T for faster shipping. 

Your cart is currently empty.
Continue shopping