icon-search
icon-search
  • ekopelancongan.png
  • ekopelancongan2.png

Ekopelancongan Pulau Tioman: Keusahawanan dan Budaya Niaga

RM 17.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

Ekopelancongan Pulau Tioman Keusahawanan dan Budaya Niaga ialah penulisan yang berasaskan komuniti pengusaha mikro dan kecil dalam industri ekopelancongan yang beroperasi di Pulau Tioman. Kajian ini dijalankan secara campuran kaedah (mix-mode) yang menggabungkan kaedah tinjauan daripada kajian kuantitatif dan kaedah pemerhatian daripada kajian kualitatif. Hasil kajian ini mendapati bahawa program pembangunan keusahawanan yang telah dijalankan selama ini tidak memberi kesan yang signifikan terhadap budaya niaga para pengusaha. Sebaliknya, mereka lebih mengutamakan faktor lain yang perlukan perhatian untuk perniagaan mereka.

Menerusi kaedah pemerhatian, didapati bahawa pendekatan tanggungjawab sosial korporat dalam perniagaan adalah lebih penting demi tanggungjawab terhadap persekitaran dan kerjasama dalam perniagaan. Monograf ini amat berguna kepada pelajar, pengusaha dan juga pembuat dasar yang membincangkan perkara yang berkaitan dengan pembangunan keusahawanan, industri kecil dan sederhana serta industri ekopelancongan.

Author: Muhammad Abi Sofian Abdul Halim, Khatijah Omar, Siti Nor Adawiyah Azzahra Kamaruddin

Size (inch): 7 x 10 x 0.3

Pages: 72

Weight (book only): 190 g

ISBN: 9789672939719

Year: 2021

Finishing: Softcover, perfect binding

Dear rectoverso.my market place customer, please choose J&T for faster shipping. 

Your cart is currently empty.
Continue shopping