icon-search
icon-search
  • tadbiruruskomuniti.png
  • tadbiruruskomuniti2.png

Tadbir Urus Pembangunan Komuniti di Malaysia

RM 19.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

Tadbir Urus Komuniti di Malaysia mengumpul hasil-hasil penyelidikan empirikal terpilih yang diolah semula dalam bentuk esei untuk disesuaikan dengan penerbitan sebuah buku ini. Secara umumnya, esei-esei tersebut membincangkan isu-isu governan yang berkaitan dengan pembangunan komuniti bandar dan luar bandar sama ada menggunakan pendekatan atas-bawah (top-down) atau bawah-atas (bottom-up). Kandungan dalam buku ini dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu cabaran-cabaran pengurusan komuniti serta urbanisasi dan tadbir urus komuniti. Objektif utama buku ini ialah meninjau isu-isu tadbir urus komu niti di Malaysia dengan memberi ruang dan mengangkat beberapa “isu-isu kecil” yang kurang diberi perhatian dalam penyelidikan tetapi menarik untuk ditinjau kedinamikannya di Malaysia.


Author: Nazli Aziz, Suhal Kusairi, Zuraini Tawang, Abdul Razak Ahmad

Size (inch): 10 x 6.9 x 0.2

Pages: 86

Weight (book only): 210 g

ISBN: 9789672320326

Year: 2019 ( Cetakan Kedua 2020)

Finishing: Softcover, perfect binding

Dear rectoverso.my market place customer, please choose J&T for faster shipping. 

Your cart is currently empty.
Continue shopping